Dictionary

Words on this page

Prayer

Prayer sustains our human relationship with God and may involve words (formal or informal) or be silent. Prayer can involve adoration (‘I love you’), confession (‘sorry’), thanksgiving and supplication (‘please’).

Home Ministry Areas Ministry Area resources Ministry Area prayers

Ministry Area prayers

A prayer for the morning

Lord Jesus, thank you for this new day, I pray that you will give me Faith, Hope and Love.

Faith to have the reassurance that you called me to be here and that with you all things are possible.

Hope to see your wider vision and the generosity of spirit to build for the future and not re-create the past.

Love to have courage to do your will but joy and gentleness in doing it.

Amen


Gweddi foreol

Arglwydd Iesu, diolch i ti am y diwrnod newydd hwn. Gweddïaf am i ti roi i mi Ffydd, Gobaith a Chariad.

Ffydd i gael y sicrwydd i ti fy ngalw i fod fan hyn, a bod pob peth yn bosibl gyda thi

Gobaith i weld dy weledigaeth ehangach, ac ysbryd hael i adeiladu at y dyfodol nid ail-greu'r gorffennol.

Cariad i gael dewrder i wneud dy ewyllys ond ei gwneud â llawenydd a thynerwch.

Amen


A prayer for the evening

Lord Jesus, at the end of this day in which I have sought to gather, grow and go in your name,

I pray that you will gather me and all those you have called me to serve in safety under the shadow of your wing.

In the dark hours of the night may the seeds that have been sown grow even as the New Life of Easter grew in the dark of your tomb.

And now give me your peace that I may find rest, to be refreshed to go forth in your name tomorrow.

Amen


Gweddi hwyrol

Arglwydd Iesu, ar ddiwedd y diwrnod hwn wedi i mi geisio dod ynghyd gydag eraill, i dyfu a mynd allan yn dy enw di,

Gweddïaf y bydd iti fy nghasglu innau a phawb y gelwaist arnaf i’w gwasanaethu yn ddiogel o dan gysgod dy adenydd.

Yn oriau tywyll y nos, bydded i’r hadau a heuwyd dyfu fel y tyfodd Bywyd Newydd y Pasg yn nhywyllwch dy feddrod.

Ac yn awr dyro i mi dy dangnefedd fel y caf orffwys, a chael fy adfywio i fynd ymwaith yn dy enw yfory.

Amen