Hafan Newyddion

Newyddion

Newyddion esgobaethol

Mae clychau yn canu wrth i'r Canon Douglas ddathlu ei ben-blwydd yn 100 oed

Darllen mwy

Newyddion esgobaethol

Seminar sefydlu ar-lein ar gyfer cwrs Diwinyddiaeth am Oes

Darllen mwy

Newyddion esgobaethol

Archesgob yn annog pobl i gefnogi Wythnos Cymorth Cristnogol

Darllen mwy

Newyddion esgobaethol

Wythnos Cymorth Cristnogol ar lein

Darllen mwy

Newyddion esgobaethol

Archesgob John i arwain addoliad a myfyrdod dydd Iau

Darllen mwy

Newyddion esgobaethol

Gwasanaeth Dydd y Pasg gydag Archesgob Cymru yn Eglwys Gadeiriol Aberhonddu

Darllen mwy

Newyddion esgobaethol

Dod o Hyd i Gymru ’Finest: 500 o eglwysi a chapeli i’w gweld ar explorchurches.org

Darllen mwy

Newyddion esgobaethol

Mae banc bwyd St Thomas ’yn dosbarthu mwy na thunnell o gyflenwadau mewn pythefnos

Darllen mwy

Newyddion esgobaethol

Cyhoeddwyd elusennau a ddewiswyd ar gyfer Apêl y Grawys yr Esgob eleni

Darllen mwy

Newyddion esgobaethol

Mae Faith in Families yn dechrau'r 21ain flwyddyn gyda phrosiect newydd

Darllen mwy

Yn ddiweddar ar twitter