Hafan Amdanom ni Gweddi Esgobaethol

Gweddi Esgobaethol

Dad, dygwn ger dy fron ein teulu

yn Esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu

Agorwn ein calonnau a’n meddyliau i’th Ysbryd:

Bendithia ni wrth inni gyd-gyfarfod yn dy enw;

Arwain ni wrth inni dyfu ar lun dy Fab;

Tywys ni a’th Ysbryd i fynd allan

a gwneudd disgyblion o eraill.

Dduw ein siwrneio, bydd di ein ffordd,

a’n gwirionedd, a’n bywyd;

Ein dechrau a’n diwedd,

gweddiwn trwy Iesu ein Harglwydd.

Amen.