Gwasanaethau Cymraeg – Welsh language services will feature in Cymuned

Canon Dewi Roberts is compiling a list of all Welsh language services in the diocese, which can then be publicised through Cymuned and the diocesan bulletin.

He is also making available recordings of phrases and sentences in Welsh for liturgical use.

Canon Dewi, the Bishop’s Officer for Welsh Language Matters, said: “Mi fyddwn yn ddiolchgar dros ben os gall y Gweinidogaethau Bro a phlwyfi sydd yn cynnal gwasanaethau Cymraeg rhoi gwybod i mi  cyn gynted â phosib os gwelwch yn dda er mwyn hysbysebu yn Cymuned ac ar wefan yr esgobaeth. Llawer o ddiolch.

“I would be very grateful if all Ministry Areas or parishes which hold any Welsh language service please let me know as soon as possible. This information can then be publicised in Cymuned and on the diocesan website for all who would like to worship in Welsh.”

Anyone who like any of the recordings can contact Canon Dewi here.