We are currently in the process of making our entire website bilingual.

Unfortunately, this page has not been fully translated yet but will be soon. If you would like to help us translate this page sooner and contribute in a way that helps us reach more people through the website, please click on the button below. Alternatively, you can ask for this page to be translated and we will do our best to do so as soon as possible.

Hafan Amdanom ni Faith in Families

Faith in Families

fif_new_7.jpg

Faith in Families yw un o'r ffyrdd mwyaf trawiadol y mae'r esgobaeth wedi datblygu ei allgymorth yn deuluoedd a chymunedau difreintiedig yn ein hardal. Mae Bwrdd Cyfrifoldeb Cymdeithasol yr Esgobaeth yn ymwneud â thynnu sylw at faterion o bryder cymdeithasol yn yr esgobaeth, ond, fel Ffydd mewn Teuluoedd, mae'n debyg ei fod yn fwyaf adnabyddus am redeg ei brosiectau ar ran yr esgobaeth.

Mae bodolaeth peth o'i waith yn ogystal â bywoliaeth aelodau staff wedi bod dan fygythiad gwirioneddol eto. Bydd eich cefnogaeth yn hwb gwirioneddol i forâl staff ac ymddiriedolwyr sy'n ymladd i ddiogelu'r gwaith cymunedol a theuluol gwych y mae Faith in Families yn ei ddarparu i bobl mewn sawl cymuned ddifreintiedig ac sydd mewn amgylchiadau heriol iawn ac angen gwirioneddol.

Mae'r canolfannau teulu, prosiectau allgymorth a lleoliadau gofal plant fforddiadwy (am ddim mewn rhai achosion) yn ymdrechu i allu darparu'r cyfleusterau cymorth plant a theuluoedd mawr eu hangen mewn canolfannau un stop, sy'n hawdd eu cyrraedd mewn cymunedau lleol.

Mae canolfan gymunedol ac eglwys St Teilo’s Cwtch yng nghanol Portmead bellach yn enghraifft flaenllaw o’r hyn y gellir ei gyflawni. Mae'n darparu canolfan deuluol, sy'n agored i bob oed, lle mae ystod o weithgareddau'n cael eu cynnal gan gynnwys sesiynau rhieni a phlant bach, grŵp chwarae cwmpas uchel, cinio teulu iach, clwb ar ôl ysgol, cynllun chwarae gwyliau, cyrsiau oedolion, clwb brecwast a sesiynau i bobl ifanc. pobl dros 10 oed, i ddysgu sgiliau newydd a datblygu cyfeillgarwch wrth gael amser gwych gyda'i gilydd. Hefyd, bydd caffi cymunedol gyda Wi-Fi am ddim a mentrau cymdeithasol yn cael ei ddatblygu ar gyfer oedolion yr ardal, dan arweiniad y gymuned, ar gyfer y gymuned. Mae'n dyst hyfryd i bryder yr eglwys i bobl yr ardal, ac yn hysbyseb fendigedig ar gyfer gweledigaeth y tîm Faith in Families.

Gallwch ddarganfod mwy am waith Faith in Families yma.